تماس با ما

آدرس:

استان، خوزستان شهر آبادان، احمداباد خیابان 4 اصلی بین 5 و 6 فرعی ، پلاک  86   کد پستی: 6318645364

تلفن:

061-53350080

ایمیل:

liyaelectronicpos@gmail.com

برگشت به بالا
×